Продължете към съдържанието

Excel BITLSHIFT функция

ExcelSofia

Връща число изместено наляво с указания брой битове.

BITLSHIFT(число; големина_на_отместване)

Синтаксисът на функцията BITLSHIFT има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. “число” трябва да е цяло число по-голямо или равно на 0.
  • големина_на_отместване    Задължително. “големина_на_отместване” трябва да е цяло число.