Excel BITLSHIFT функция

Връща число изместено наляво с указания брой битове.

BITLSHIFT(число; големина_на_отместване)

Синтаксисът на функцията BITLSHIFT има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. “число” трябва да е цяло число по-голямо или равно на 0.
  • големина_на_отместване    Задължително. “големина_на_отместване” трябва да е цяло число.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.