Продължете към съдържанието

Excel BITAND функция

ExcelSofia

Връща побитово “И” на две числа.

BITAND(число1; число2)

Синтаксисът на функцията BITAND има следните аргументи.

  • число1    Задължително. Трябва да е в десетична форма и по-голямо или равно на 0.
  • число2    Задължително. Трябва да е в десетична форма и по-голямо или равно на 0.