Excel BITAND функция

Връща побитово “И” на две числа.

BITAND(число1; число2)

Синтаксисът на функцията BITAND има следните аргументи.

  • число1    Задължително. Трябва да е в десетична форма и по-голямо или равно на 0.
  • число2    Задължително. Трябва да е в десетична форма и по-голямо или равно на 0.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.