Продължете към съдържанието

Excel BINOMDIST функция

ExcelSofia

Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите. Използвайте BINOMDIST в задачи с фиксиран брой опити, когато изходите от всеки опит са само или успех, или отказ, когато опитите са независими и когато вероятността за успех е една и съща по време на целия експеримент. Например BINOMDIST може да изчисли вероятността две от следващите три новородени да са момчета.

BINOMDIST(число_s;опити;вероятност_s;кумулативна)

Синтаксисът на функцията BINOMDIST има следните аргументи:

  • “число_s”     Задължително. Броят на успешните опити.
  • “опити”     Задължително. Броят на независимите опити.
  • “вероятност_s”     Задължително. Вероятността за успех при всеки опит.
  • “кумулативна”     Задължително. Логическа стойност, която определя вида на функцията. Ако кумулативна е TRUE, BINOMDIST връща кумулативната функция на разпределение, която е вероятността да има най-много число_s успехи; ако е FALSE, връща функцията на плътността на вероятностите, която е вероятността да има число_s успехи.