Продължете към съдържанието

Excel BINOM.INV функция

ExcelSofia

Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-голямо или равно на зададена като критерий стойност.

BINOM. INV(опити;вероятност_s;алфа)

Синтаксисът на функцията BINOM.INV има следните аргументи:

  • “опити”     Задължително. Броят на опитите на Бернули.
  • “вероятност_s”     Задължително. Вероятността за успех при всеки опит.
  • “алфа”     Задължително. Стойността на критерия.