Excel BINOM.DIST.RANGE функция

Връща вероятността за резултат от опит с използване на биномиално разпределение.

BINOM.DIST.RANGE(опити;вероятност_за_успех;брой_успехи;[брой_успехи2])

Синтаксисът на функцията BINOM.DIST.RANGE има следните аргументи.

  • опити    Задължително. Броят на независимите опити. Трябва да е по-голямо или равно на 0.
  • вероятност_за_успех    Задължително. Вероятността за успех във всеки опит. Трябва да е по-голямо или равно на 0 и по-малко или равно на 1.
  • брой_успехи    Задължително. Броят на успехите при опитите. Трябва да е по-голямо или равно на 0 и по-малко или равно на “опити”.
  • брой_успехи2    Незадължително. Ако се предостави, се връща вероятността броят на успешните опити да попадне между “брой_успехи” и “брой_успехи2”. Трябва да е по-голямо или равно на “брой_успехи” и по-малко или равно на “опити”.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.