Продължете към съдържанието

Excel BINOM.DIST.RANGE функция

ExcelSofia

Връща вероятността за резултат от опит с използване на биномиално разпределение.

BINOM.DIST.RANGE(опити;вероятност_за_успех;брой_успехи;[брой_успехи2])

Синтаксисът на функцията BINOM.DIST.RANGE има следните аргументи.

  • опити    Задължително. Броят на независимите опити. Трябва да е по-голямо или равно на 0.
  • вероятност_за_успех    Задължително. Вероятността за успех във всеки опит. Трябва да е по-голямо или равно на 0 и по-малко или равно на 1.
  • брой_успехи    Задължително. Броят на успехите при опитите. Трябва да е по-голямо или равно на 0 и по-малко или равно на “опити”.
  • брой_успехи2    Незадължително. Ако се предостави, се връща вероятността броят на успешните опити да попадне между “брой_успехи” и “брой_успехи2”. Трябва да е по-голямо или равно на “брой_успехи” и по-малко или равно на “опити”.