Excel BINOM.DIST функция

Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите. Използвайте BINOM.DIST в задачи с фиксиран брой опити, когато изходите от всеки опит са само или успех, или неуспех, когато опитите са независими и когато вероятността за успех е една и съща по време на целия експеримент. Например BINOM.DIST може да изчисли вероятността две от следващите три новородени да са момчета.

BINOM.DIST(число_s;опити;вероятност_s;кумулативна)

Синтаксисът на функцията BINOM.DIST има следните аргументи:

  • “число_s”     Задължително. Броят на успешните опити.
  • “опити”     Задължително. Броят на независимите опити.
  • “вероятност_s”     Задължително. Вероятността за успех при всеки опит.
  • “кумулативна”     Задължително. Логическа стойност, която определя вида на функцията. Ако кумулативна е TRUE, BINOM.DIST връща кумулативната функция на разпределение, която е вероятността да има най-много число_s успехи; ако е FALSE, връща функцията на плътността на вероятностите, която е вероятността да има число_s успехи.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.