Excel BIN2OCT функция

  • от
ExcelSofia

Преобразува двоично число в осмично.

BIN2OCT(число; [позиции])

Синтаксисът на функцията BIN2OCT има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Двоичното число, което искате да преобразувате. Числото не може да съдържа повече от 10 знака (10 бита). Старшият бит на числото е бит за знак. Останалите 9 бита са битове за стойността. Отрицателните числа се представят с помощта на метода на записване с допълнение до две.
  • “позиции”    Незадължително. Броят на знаците, които трябва да се използват. Ако позиции е пропуснато, BIN2OCT използва минималния брой знаци, които са необходими. Позиции е полезно за допълване на върнатата стойност с водещи нули.