Продължете към съдържанието

Excel BIN2HEX функция

ExcelSofia

Преобразува двоично число в шестнадесетично.

BIN2HEX(число; [позиции])

Синтаксисът на функцията BIN2HEX има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Двоичното число, което искате да преобразувате. Числото не може да съдържа повече от 10 знака (10 бита). Старшият бит на числото е бит за знак. Останалите 9 бита са битове за стойността. Отрицателните числа се представят с помощта на метода на записване с допълнение до две.
  • “позиции”    Незадължително. Броят на знаците, които трябва да се използват. Ако позиции е пропуснато, BIN2HEX използва минималния брой знаци, които са необходими. Позиции е полезно за допълване на върнатата стойност с водещи нули.