Продължете към съдържанието

Excel BIN2DEC функция

ExcelSofia

Преобразува двоично число в десетично.

BIN2DEC(число)

Синтаксисът на функцията BIN2DEC има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Двоичното число, което искате да преобразувате. Числото не може да съдържа повече от 10 знака (10 бита). Старшият бит на числото е бит за знак. Останалите 9 бита са битове за стойността. Отрицателните числа се представят с помощта на метода на записване с допълнение до две.