Excel BETAINV функция

Връща обратната на кумулативната бета функция на разпределение за зададено бета разпределение. Това означава, че ако вероятността = BETADIST(x,…), тогава BETAINV(вероятността,…) = x. Бета разпределението може да се използва при създаването на проекти, за да моделира вероятните времена на завършване при зададено очаквано време на завършване и променливост.

BETAINV(вероятност;алфа;бета;[A];[B])

Синтаксисът на функцията BETAINV има следните аргументи:

  • Вероятност     Задължително. Вероятност, свързана с бета разпределението.
  • Алфа     Задължително. Параметър на разпределението.
  • Бета     Задължително. Параметър на разпределението.
  • “A”     Незадължително. Долна граница на интервала за x.
  • “B”     Незадължително. Горна граница на интервала за x.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.