Продължете към съдържанието

Excel BETAINV функция

ExcelSofia

Връща обратната на кумулативната бета функция на разпределение за зададено бета разпределение. Това означава, че ако вероятността = BETADIST(x,…), тогава BETAINV(вероятността,…) = x. Бета разпределението може да се използва при създаването на проекти, за да моделира вероятните времена на завършване при зададено очаквано време на завършване и променливост.

BETAINV(вероятност;алфа;бета;[A];[B])

Синтаксисът на функцията BETAINV има следните аргументи:

  • Вероятност     Задължително. Вероятност, свързана с бета разпределението.
  • Алфа     Задължително. Параметър на разпределението.
  • Бета     Задължително. Параметър на разпределението.
  • “A”     Незадължително. Долна граница на интервала за x.
  • “B”     Незадължително. Горна граница на интервала за x.