Продължете към съдържанието

Excel BETADIST функция

ExcelSofia

Връща кумулативната функция на бета плътността. Бета разпределението се използва широко за изучаване на процентните изменения на нещо в различни извадки, например частта от деня, през която хората гледат телевизия.

BETADIST(x; алфа;бета;[A];[B])

Синтаксисът на функцията BETADIST има следните аргументи:

  • “x”     Задължително. Стойността между A и B, в която искате да оцените функцията.
  • Алфа     Задължително. Параметър на разпределението.
  • Бета     Задължително. Параметър на разпределението.
  • “A”     Незадължително. Долна граница на интервала за x.
  • “B”     Незадължително. Горна граница на интервала за x.