Продължете към съдържанието

Excel BETA.DIST функция

ExcelSofia

Връща бета разпределението.

Бета разпределението се използва широко за изучаване на процентните изменения на нещо в различни извадки, например частта от деня, през която хората гледат телевизия.

BETA.DIST(x;алфа;бета;кумулативна;[A];[B])

Синтаксисът на функцията BETA.DIST има следните аргументи:

  • “x”     Задължително. Стойността между A и B, в която искате да оцените функцията
  • Алфа     Задължително. Параметър на разпределението.
  • Бета     Задължително. Параметър на разпределението.
  • Кумулативна     Задължително. Логическа стойност, която определя формата на функцията. Ако кумулативна е TRUE, BETA.DIST връща кумулативната функция на разпределение; ако е FALSE, връща функцията на вероятностната плътност.
  • “A”     Незадължително. Долна граница на интервала за x.
  • “B”     Незадължително. Горна граница на интервала за x.