Продължете към съдържанието

Excel BESSELY функция

ExcelSofia

Връща беселовата функция, която се нарича също функция на Вебер или функция на Нойман.

BESSELY(X; N)

Синтаксисът на функцията BESSELY има следните аргументи:

  • X    Задължително. Стойността, за която трябва да се изчисли функцията.
  • N    Задължително. Редът на функцията. Ако n не е цяло число, дробната му част се отрязва.