Продължете към съдържанието

Excel BESSELJ функция

ExcelSofia

Връща беселовата функция.

BESSELJ(X;N)

Синтаксисът на функцията BESSELJ има следните аргументи:

  • X    Задължително. Стойността, за която трябва да се изчисли функцията.
  • N    Задължително. Редът на беселовата функция. Ако n не е цяло число, дробната му част се отрязва.