Продължете към съдържанието

Excel BESSELI функция

ExcelSofia

Връща модифицираната беселова функция, която е еквивалентна на беселовата функция, изчислена за чисто имагинерни аргументи.

BESSELI(X; N)

Синтаксисът на функцията BESSELI има следните аргументи:

  • X    Задължително. Стойността, за която трябва да се изчисли функцията.
  • N    Задължително. Редът на беселовата функция. Ако n не е цяло число, дробната му част се отрязва.