Excel BASE функция

Преобразува число в текстово представяне с дадена основа (база).

BASE(число; основа [мин_дължина])

Синтаксисът на функцията BASE има следните аргументи:

  • “число” Задължително. Числото, което искате да преобразувате. Трябва да е цяло число, по-голямо или равно на 0 и по-малко от 2^53.
  • основа    Задължително. Базовата основа, за която искате да преобразувате числото. Трябва да е цяло число, по-голямо или равно на 2 и по-малко или равно на 36.
  • мин_дължина    Незадължително. Минималната дължина на връщания низ. Трябва да е цяло число, по-голямо или равно на 0.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.