Продължете към съдържанието

Excel BASE функция

ExcelSofia

Преобразува число в текстово представяне с дадена основа (база).

BASE(число; основа [мин_дължина])

Синтаксисът на функцията BASE има следните аргументи:

  • “число” Задължително. Числото, което искате да преобразувате. Трябва да е цяло число, по-голямо или равно на 0 и по-малко от 2^53.
  • основа    Задължително. Базовата основа, за която искате да преобразувате числото. Трябва да е цяло число, по-голямо или равно на 2 и по-малко или равно на 36.
  • мин_дължина    Незадължително. Минималната дължина на връщания низ. Трябва да е цяло число, по-голямо или равно на 0.