Продължете към съдържанието

Excel AVERAGEIFS функция

ExcelSofia

Връща средната стойност (средноаритметично) на всички клетки, които отговарят на множество критерии.

AVERAGEIF(среден_диапазон; критерий_диапазон1; критерий1;[критерий_диапазон2; критерий2]; …)

Синтаксисът на функцията AVERAGEIFS има следните аргументи:

  • среден_диапазон    Задължително. Една или повече клетки за осредняване, включително числа или имена, масиви или препратки, които съдържат числа.
  • критерий_диапазон1, критерий_диапазон2, …    Критерий_диапазон1 е задължителен, следващите са по желание. От 1 до 127 диапазона, в които да се изчисляват свързаните критерии.
  • критерий1, критерий2, …    Критерий1 е задължителен, а следващите критерии са незадължителни. От 1 до 127 критерии във формата на число, израз, препратка към клетка или текст, които определят кои клетки ще се осредняват. Например критерий може да се изрази като 32, “32”, “>32”, “ябълки” или B4.