Продължете към съдържанието

Excel AVERAGEIF функция

ExcelSofia

Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки в диапазон, които отговарят на дадени критерии.

AVERAGEIF(диапазон; критерий; [среден_диапазон])

Синтаксисът на функцията AVERAGEIF има следните аргументи:

  • диапазон    Задължително. Една или повече клетки за усредняване, включително числа или имена, масиви или препратки, които съдържат числа.
  • критерий    Задължително. Критериите са във вид на число, израз, адрес на клетка или текст, които определят кои клетки ще се усредняват. Например критериите могат да бъдат изразени като 32, “32”, “>32”, “ябълки” или B4.
  • среден_диапазон    Незадължително. Конкретният набор от клетки за усредняване. Ако е пропуснато, използва се диапазон.