Excel AVERAGEIF функция

Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки в диапазон, които отговарят на дадени критерии.

AVERAGEIF(диапазон; критерий; [среден_диапазон])

Синтаксисът на функцията AVERAGEIF има следните аргументи:

  • диапазон    Задължително. Една или повече клетки за усредняване, включително числа или имена, масиви или препратки, които съдържат числа.
  • критерий    Задължително. Критериите са във вид на число, израз, адрес на клетка или текст, които определят кои клетки ще се усредняват. Например критериите могат да бъдат изразени като 32, “32”, “>32”, “ябълки” или B4.
  • среден_диапазон    Незадължително. Конкретният набор от клетки за усредняване. Ако е пропуснато, използва се диапазон.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.