Продължете към съдържанието

Excel AVERAGEA функция

ExcelSofia

Изчислява средната стойност (средноаритметичното) на стойностите в списъка от аргументи.

AVERAGEA(стойност1; [стойност2]; …)

Синтаксисът на функцията AVERAGEA има следните аргументи:

  • “стойност1”; “стойност2”; …    Стойност1 се изисква, следващите аргументи са незадължителни. от 1 до 255 клетки, диапазони от клетки или стойности, за които искате да намерите средната стойност.