Excel AVERAGEA функция

Изчислява средната стойност (средноаритметичното) на стойностите в списъка от аргументи.

AVERAGEA(стойност1; [стойност2]; …)

Синтаксисът на функцията AVERAGEA има следните аргументи:

  • “стойност1”; “стойност2”; …    Стойност1 се изисква, следващите аргументи са незадължителни. от 1 до 255 клетки, диапазони от клетки или стойности, за които искате да намерите средната стойност.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.