Продължете към съдържанието

Excel AVERAGE функция

ExcelSofia

Връща средноаритметично на подадените стойности.

AVERAGE(число1; [число2]; …)

Синтаксисът на функцията AVERAGE има следните аргументи:

  • число1; число2;…    Число1 се изисква, следващите аргументи са незадължителни. От 1 до 255 аргумента, за които искате да получите средната стойност на абсолютните отклонения. Можете също да използвате единичен масив или препратка към масиви вместо аргументи, разделени със запетаи.