Продължете към съдържанието

Excel AVEDEV функция

ExcelSofia

Връща средната стойност на абсолютните отклонения на точки данни от тяхната средна стойност. AVEDEV е мярка за променливостта в набор данни.

AVEDEV(число1; [число2]; …)

Синтаксисът на функцията AVEDEV има следните аргументи:

  • число1; число2;…    Число1 се изисква, следващите аргументи са незадължителни. От 1 до 255 аргумента, за които искате да получите средната стойност на абсолютните отклонения. Можете също да използвате единичен масив или препратка към масиви вместо аргументи, разделени със запетаи.