Продължете към съдържанието

Excel ATANH функция

ExcelSofia

Връща обратния хиперболичен тангенс на число. Числото трябва да бъде между -1 и 1 (с изключение на -1 и 1). Обратният хиперболичен тангенс е стойността, чийто хиперболичен тангенс е число, така че ATANH(TANH(число)) да е равно на число.

ATANH(число)

Синтаксисът на функцията ATANH има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Произволно реално число между 1 и -1.