Продължете към съдържанието

Excel ATAN2 функция

ExcelSofia

Връща аркустангенса, или обратния тангенс, на зададени x– и y-координати. Аркустангенсът е ъгълът спрямо оста X на линия, минаваща през началото (0, 0) и точката с координати (x_числ; y_числ). Ъгълът е даден в радиани между -пи и пи, с изключение на -пи.

ATAN2(x_числ; y_числ)

Синтаксисът на функцията ATAN2 има следните аргументи:

  • “x_числ”    Задължително. x-координатата на точката.
  • “y_числ”    Задължително. y-координатата на точката.