Продължете към съдържанието

Excel ATAN функция

ExcelSofia

Връща аркустангенса, или обратния тангенс, на число. Аркустангенсът е ъгълът, чийто тангенс е числото. Върнатият ъгъл е даден в радиани в диапазона от -пи/2 до пи/2.

ATAN(число)

Синтаксисът на функцията ATAN има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Тангенсът на зададения ъгъл.