Продължете към съдържанието

Excel ASINH функция

ExcelSofia

Връща обратния хиперболичен синус от число. Обратният хиперболичен синус е стойността, чийто хиперболичен синус е число, така че ASINH(SINH(число)) да е равно на число.

ASINH(число)

Синтаксисът на функцията ASINH има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Произволно реално число.