Продължете към съдържанието

Excel ASIN функция

ExcelSofia

Връща аркуссинуса, или обратния синус, на число. Аркуссинусът е ъгълът, чийто синус е числото. Върнатият ъгъл е даден в радиани в диапазона от -пи/2 до пи/2.

ASIN(число)

Синтаксисът на функцията ASIN има следните аргументи:

  • “число”    Задължително. Синусът от ъгъла и трябва да бъде от -1 до 1.