Продължете към съдържанието

Excel AREAS функция

ExcelSofia

Връща броя на областите в препратка. Област е диапазон от съседни клетки или единична клетка.

AREAS(препратка)

Синтаксисът на функцията AREAS има следните аргумент:

  • Препратка    Задължително. Препратка към клетка или диапазон от клетки и може да препраща към множество области. Ако искате да зададете няколко препратки като единичен аргумент, трябва да включвате допълнителни набори от скоби, така че Microsoft Excel да не интерпретира запетаята като разделител на поле. Вижте примера по-долу.