Excel AREAS функция

Връща броя на областите в препратка. Област е диапазон от съседни клетки или единична клетка.

AREAS(препратка)

Синтаксисът на функцията AREAS има следните аргумент:

  • Препратка    Задължително. Препратка към клетка или диапазон от клетки и може да препраща към множество области. Ако искате да зададете няколко препратки като единичен аргумент, трябва да включвате допълнителни набори от скоби, така че Microsoft Excel да не интерпретира запетаята като разделител на поле. Вижте примера по-долу.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.