Excel AMORDEGRC функция

Връща амортизацията за всеки счетоводен период. Тази функция е предназначена за френската счетоводна система. Ако един актив е закупен в средата на счетоводния период, се взема предвид пропорционалната част от амортизацията. Функцията е подобна на AMORLINC, но амортизационният коефициент в изчислението се прилага в зависимост от живота на активите.

AMORDEGRC(стойност; дата_покупка; първи_период; ликвидационна_стойност; период; ставка; [основа])

Синтаксисът на функцията AMORDEGRC има следните аргументи:

  • Стойност    Задължително. Стойността на актива.
  • Дата_покупка    Задължително. Датата на закупуването на актива.
  • Първи_период    Задължително. Датата в края на първия период.
  • Ликвидационна_стойност    Задължително. Остатъчната стойност в края на живота на актива.
  • Период    Задължително. Периодът.
  • Ставка    Задължително. Нормата на амортизация.
  • База    Незадължително. Годишната база, която трябва да се използва.
Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel функции. Постоянна връзка.