Продължете към съдържанието

Excel AMORDEGRC функция

ExcelSofia

Връща амортизацията за всеки счетоводен период. Тази функция е предназначена за френската счетоводна система. Ако един актив е закупен в средата на счетоводния период, се взема предвид пропорционалната част от амортизацията. Функцията е подобна на AMORLINC, но амортизационният коефициент в изчислението се прилага в зависимост от живота на активите.

AMORDEGRC(стойност; дата_покупка; първи_период; ликвидационна_стойност; период; ставка; [основа])

Синтаксисът на функцията AMORDEGRC има следните аргументи:

  • Стойност    Задължително. Стойността на актива.
  • Дата_покупка    Задължително. Датата на закупуването на актива.
  • Първи_период    Задължително. Датата в края на първия период.
  • Ликвидационна_стойност    Задължително. Остатъчната стойност в края на живота на актива.
  • Период    Задължително. Периодът.
  • Ставка    Задължително. Нормата на амортизация.
  • База    Незадължително. Годишната база, която трябва да се използва.