Продължете към съдържанието

Excel AGGREGATE функция

ExcelSofia

Връща сбор в списък или база данни. Функцията AGGREGATE може да прилага различни агрегатни функции към списък или база данни с опция за игнориране на скритите редове и и грешните стойности.

AGGREGATE (функция_ном; опции; масив; [k])

Синтаксисът на функцията AGGREGATE има следните аргументи:

Функция_ном     Задължително. Число от 1 до 19, което указва коя функция да се използва.

Функция_номФункция
1AVERAGE
2COUNT
3COUNTA
4MAX
5MIN
6PRODUCT
7STDEV.S
8STDEV.P
9SUM
10VAR.S
11VAR.P
12MEDIAN
13MODE.SNGL
14LARGE
15SMALL
16PERCENTILE.INC
17QUARTILE.INC
18PERCENTILE.EXC
19QUARTILE.EXC

Опции     Задължително. Числова стойност, която определя кои стойности да се пренебрегват в диапазона за изчисление за функцията.

ОпцияПоведение
0 или пропуснатоИгнорират се вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE
1Игнорират се скритите редове, вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE
2Игнорират се грешните стойности, вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE
3Игнорират се скритите редове, грешните стойности, вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE
4Нищо не се игнорира
5Игнорират се скритите редове
6Игнорират се грешните стойности
7Игнорират се скритите редове и грешните стойности

Препр1     Задължително. Първият числов аргумент за функции, които приемат множество числови аргументи за които искате агрегатната стойност.

Препр2,…     Незадължително. От 2 до 253 числови аргумента, за които искате агрегатната стойност.

За функциите, които приемат масив, препр1 е масив, формула за масив или препратка към диапазон от клетки, за които търсите агрегатната стойност. Препр2 е втори аргумент, който се изисква за определени функции.