Продължете към съдържанието

Excel ADDRESS функция

ExcelSofia

Можете да използвате функцията ADDRESS за получаване на адреса на дадена клетка в работен лист, като зададете конкретни номера за ред и колона. Например ADDRESS(3;4) връща $D$3. Друг пример – ADDRESS(77;300) връща $KN$77. Можете да използвате други функции, например функциите ROW и COLUMN, за да дадете аргументи за номер на ред и колона за функцията ADDRESS.

ADDRESS(ред_ном; колона_ном; [абс_ном]; [a1]; [лист_текст])

Синтаксисът на функцията ADDRESS има следните аргументи:

  • “ред_ном”    Задължително. Числова стойност, която задава номера на реда, който ще се използва в препратката към клетката.
  • “колона_ном”    Задължително. Числова стойност, която задава номера на колоната, който ще се използва в препратката към клетката.
  • “абс_ном”    Незадължително. Числова стойност, която задава типа на върната препратка.