Продължете към съдържанието

Excel ADDRESS функция

Функция ADDRESS в Excel се използва за да се върне адресът на дадена клетка като текстов низ. Това е полезно, когато трябва да се създават формули, които се отнасят към клетки в динамични диапазони или когато е нужно да се създадат връзки към клетки чрез други функции.

Правила за използване на функцията ADDRESS в Excel:

  1. Функцията ADDRESS има задължителни аргументи row_num и column_num, които определят номера на реда и колоната на клетката, за която трябва да се върне адресът.
  2. Функцията ADDRESS може да има и допълнителни аргументи, които уточняват типа на адреса (абсолютен или относителен), формата на запис на адреса (A1 или R1C1) и името на листа.
  3. За да се използва функцията ADDRESS, необходимо да се въведе формула в клетката, която ще съдържа адреса на желаната клетка.
  4. Резултатът от функцията ADDRESS е текстов низ, който съдържа адреса на клетката във формат, определен от избраните аргументи.

Пример за използване на функцията ADDRESS в Excel:

Ако искаме да върнем адреса на клетка C2 във формат “A1” на лист “Sheet1”, можем да използваме следната формула:

=ADDRESS(2,3,1,TRUE,”Sheet1″)

Резултатът ще бъде текстовият низ “Sheet1!C2”.