Продължете към съдържанието

Excel ACOTH функция

ExcelSofia

Връща обратния хиперболичен котангенс от число.

ACOTH(число)

Синтаксисът на функцията ACOTH има следните аргументи.

“число”   Задължително. Абсолютната стойност на “число” трябва да е по-голяма от 1.