Продължете към съдържанието

Excel ACOT функция

ExcelSofia

Връща главната стойност на аркускотангенса, или обратния котангенс, на число.

ACOT(число)

Синтаксисът на функцията ACOT има следните аргументи.

  • “число” Задължително. “число” е котангенсът на зададения ъгъл. Трябва да е реално число.