MC603 Ненасилствена комуникация

0 записани

Този видео курс е самостоятелната практика и задачи към курса MC603 Ненасилствена комуникация и емоции  на Мицев център с общо 200 минути видео уроци и примери. Достъп за 6 седмици ще получите на първото занятие на курса.

Ненасилствена комуникация е метод за общуване, създаден от американския психолог д-р Маршал Розенберг. Това е лесен за разбиране, ефективен модел, който помага да се освободим от насилието и агресията по мирен начин и да заздравим професионалните и личните си взаимоотношения. Ненасилието в метода означава да позволиш на доброто в теб да се прояви. Да те водят любовта, уважението, разбирането, признателността, съчувствието и загрижеността за другите. Това е общуване без агресия, чрез осъзнати емоции и емпатия.

За да използваме метода на Ненасилствената комуникация, не е необходимо хората около Вас да го познават. Метода посочва, как да променим начина си на изразяване, както и начина, по който изслушваме другите. Съществено значение в ненасилствената комуникация се отделя на осъзнаването и включването в общуването на човешките емоции и на човешките потребности, като за последните се смята, че са корените на емоциите, които изпитваме. Разбира се, за да ползваме метода е добре да сме емоционално-грамотни. Да познаваме емоциите и чувствата си, както и емоциите на хората около нас.

Когато общуваме споделяйки своите чувства и нужди, това много бързо и лесно ни свързва едни с други, защото емоциите и потребностите ни са универсални. Отделете една вечер, за да разкриете основната цел на ненасилствената комуникация – създаването на връзка между хората. Ще откриете и принципа на партньорство, според който е важно да общуваме с другите като равностойни партньори и да гледаме на тях като на хора или живи същества с емоции. Още на семинара ще практикувате метода на ненасилствена комуникация. И ще изразявате емоциите си по здравословен за Вас и за останалите начин.

Преподавател

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие.
От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.

140,00лв.