Създаване на таблица в Excel

Създаването на таблица се състои от проектиране и оформяне. При проектирането трябва да се определи текстът на заглавията и антетката (първият ред на таблицата, в който се задават имената на колоните), броят на колоните и редовете, данните – константни или променливи, какви формули и функции ще се използват, видовете диаграми.

Началото на таблицата да е от колона А. Оформянето се състои от обединяване клетките на първия ред над цялата таблица, за да се впише там заглавието, обединяване на съседни клетки в таблицата, нанасяне антетката, нанасяне данните в клетките, форматиране на клетки, редове и колони.

Форматирането на клетките включва: вид на данните – шрифт, цвят, размер, стил; разположение на данните в клетката – ляво, дясно, центрирано, наклонено (под ъгъл); граници (рамка) и фон на клетката – вид на рамката, вид и цвят на линията; размер на клетката – височина на реда и широчина на колона.

Вижте как се създава таблица (14 мин).

Често в практиката се налага да се правят почти идентични таблици – за продажби, отстъпки, инвентаризация, калкулация на цени и т.н. Повечето графици се правят на Excel и с добавяне на автоматично пресмятане, таблицата се автоматизира. Възможностите на Excel са неизчерпаеми. Чрез логически функции или инструменти за следене на данни, може да си улесним максимално начина на работа. Вижте курсовете по Excel, където разглеждаме начините на автоматизация на таблиците.

Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel. Постоянна връзка.