Продължете към съдържанието

Как се правят пари в Excel и как вярно се форматират клетки в лева, долари, евро и др.

В приложеното видео ще видите как се форматират пари в Excel. Когато се налага да въвеждаме цифрови данни, с които да пресмятаме, е необходимо да въвеждаме само цифри. Тогава как да въведем числа със знак на валута, например лева? Начина е първо да се напише числото и след това да се маркира и форматира клетката с подходящ формат. Налични са два формата за пари – Accounting и Currency.

Когато въвеждаме пари, ние въвеждаме сами числата, след това задаваме формат. Excel добавя само знаците за формат, той не пресмята през валутен курс, когато променяте формата за валутата. Избирайки валута, тогава парите се форматират в стандартния формат на компютъра. Например в лева. Така не се пишат парите предварително като символ, а се форматира. Като резултат числовите данни в пари ще могат да се пресмятат, сумират или анализират. Вижте как става това в приложеното видео. Разгледайте останалите безплатни видео уроци в канала Офис академия.